Info
Amsterdam | The Netherlands | Gepubliceerd op: 2 december 2014
Pitch
Vandejong aan de slag voor The Art of Impact http://pr.co/p/001ygu
Samenvatting
Amsterdam, 1 december 2014 – Vandejong heeft de opdracht gekregen een naam, concept, campagne en website te ontwikkelen voor een nieuw programma dat bestaande en nieuwe kunstprojecten met een duidelijk maatschappelijk effect onderzoekt en stimuleert.
Details

Tijdens Cultuur in Beeld werd gisteren The Art of Impact gepresenteerd door minister Bussemaker. Het programma richt zich op initiatieven die kunst en maatschappij verbinden. Het is erop gericht om de impact van bestaande projecten te versterken en tegelijkertijd meer publiek te bereiken. Daarnaast ondersteunt The Art of Impact nieuwe initiatieven die vanuit een culturele invalshoek een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van actuele maatschappelijke vraagstukken.

The Art of Impact roept kunstenaars, ontwerpers, bemiddelaars, culturele instellingen én opdrachtgevers van binnen en buiten de culturele sector op om plannen in te dienen die de relatie tussen de kunsten en andere maatschappelijke domeinen verkennen, versterken en beter zichtbaar maken. Begin 2015 volgt een open oproep voor nieuwe projecten.

The Art of Impact is een samenwerking van het ministerie van OCW met de zes publieke cultuurfondsen: Fonds Podiumkunsten, Fonds voor Cultuurparticipatie, Nederlands Filmfonds, Nederlands Letterenfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds. Het programma is een extra impuls, naast de reguliere regelingen van deze fondsen.

Meer informatie op de nieuwe website: www.theartofimpact.nl.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vandejong, pr@vandejong.com of (020) 462 2062.