Vandejong aan de slag voor The Art of Impact

Nieuw programma dat bestaande en nieuwe kunstprojecten met een duidelijk maatschappelijk effect onderzoekt en stimuleert.

02 DECEMBER 2014, AMSTERDAM | THE NETHERLANDS
Samenvatting
Amsterdam, 1 december 2014 – Vandejong heeft de opdracht gekregen een naam, concept, campagne en website te ontwikkelen voor een nieuw programma dat bestaande en nieuwe kunstprojecten met een duidelijk maatschappelijk effect onderzoekt en stimuleert.

Tijdens Cultuur in Beeld werd gisteren The Art of Impact gepresenteerd door minister Bussemaker. Het programma richt zich op initiatieven die kunst en maatschappij verbinden. Het is erop gericht om de impact van bestaande projecten te versterken en tegelijkertijd meer publiek te bereiken. Daarnaast ondersteunt The Art of Impact nieuwe initiatieven die vanuit een culturele invalshoek een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van actuele maatschappelijke vraagstukken.

The Art of Impact roept kunstenaars, ontwerpers, bemiddelaars, culturele instellingen én opdrachtgevers van binnen en buiten de culturele sector op om plannen in te dienen die de relatie tussen de kunsten en andere maatschappelijke domeinen verkennen, versterken en beter zichtbaar maken. Begin 2015 volgt een open oproep voor nieuwe projecten.

The Art of Impact is een samenwerking van het ministerie van OCW met de zes publieke cultuurfondsen: Fonds Podiumkunsten, Fonds voor Cultuurparticipatie, Nederlands Filmfonds, Nederlands Letterenfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds. Het programma is een extra impuls, naast de reguliere regelingen van deze fondsen.

Meer informatie op de nieuwe website: www.theartofimpact.nl.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vandejong, pr@vandejong.com of (020) 462 2062.

Afbeeldingen
Over Creative Agency Vandejong

Vandejong is een creatief bureau gevestigd in Amsterdam. We ontwikkelen new formats voor een steeds veranderende wereld: we zetten dingen in beweging, willen met onze klanten vooruitgaan, zijn altijd op zoek naar de volgende stap. Naar de volgende uitdaging. Ons team van creatieve strategen, business experts, grafisch en online designers, copywriters en onderzoekers helpt organisaties om zichzelf te vernieuwen en op innovatieve manieren in contact te komen met hun community.
www.vandejong.com

berichten